Monthly Archives: Mayıs 2019

Özel eğitim gereksinimi olan çocukların ailelerine oyunla ilgili öneriler

OYUN HER ÇOCUĞUN EN ÖNEMLİ GEREKSİNİMİDİR!

Oyun çocuklar için en önemli gereksinim olduğu gibi onların özgürleşmesini sağlayan eğlenceli bir et- kinliktir. Çocuğa kurallara uymayı, sorumluluk almayı, işbirliğini ve diğer insanlara saygılı olmayı öğretir. Ka- rar verme ve problem çözme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Grup oyunlarında paylaşma, sıra bekle- me, devam etme, başlama davranışların gelişmesini sağlayarak çocukları bir adım daha akranlarına yak- laştırır (1).

 

Ailelere Oyunla İlgili Öneriler

 • Her çocuk ile her yaşta oyun oynanabilir. Çocuğunuz hangi yaşta olursa olsun ha- yatında oyuna yer vermek gerektiğini unutmayınız.
 • Akademik çalışmalar da yol almak istiyor iseniz oyunu sürecin bir parçası haline getirin. Eğer oyunu yer verirsek göreceksiniz ki öğrendikleri birçok beceriyi başka ortamlar da
 • Oyun oynamayı da diğer davranışlarda olduğu gibi çocuğunuzun oyuna istekli olduğu zamanlarda
 • Oyun için ayırdığınız zamanlarınızda önce çocuğunuzla serbest oynayabileceğiniz oyunlarla, daha sonra da daha karışık ve de kurallı oyunlarla devam etmenizde fayda vardır. Örneğin, Legolarla oynama daha sonra kutu kutu pense
 • Çocuğunuzun oyun sırasında istediği oyuncakları seçmesine izin vermeniz çocuğu- nuzun oyuna istekli biçimde katılması açısından önemlidir (2).
 • Çocukların okulda ve evde öğrendikleri oyun becerilerini dışarıda (örn., parkta, kampta, sokakta) diğer akranlarıyla uygulamaları sağlanabilir (2).
 • Oyuna ilişkin yaptığınız açıklamalar kısa ve anlaşılır olması sürecin verimli geçmesi açısından önemlidir..
 • Çocukları oyuna katılması için
 • Bilinen oyunları tekrarlamanın oyunların öğrenilmesinde önemli olduğunu düşüne- rek oyunları tekrar tekrar çocuğunuzla
 • Çocuğunuzun arkadaşlarını sık sık evinize çağırarak önceden gerekli düzenleme- leri yapıp; ancak onlar geldikten sonra, oyunlarına müdahale etmemenizde fayda vardır.
 • Ev işlerini oyuna dönüştürerek bağımsız yaşamlarına katkı sağlayabilirsiniz. Örne- ğin; onunla odaları toplama yarışı yapabilirsiniz
 • Ortam uygun olduğu zamanlarda su oyunları da eğlenceli

 

İzleyen bölümde yer alan örnek bir oyunu çocuğunuzla birlikte evinizde oynayabilirsiniz.

4 Yıllık Çocuk Gelişimi Bölümünü kazanmak için kaç net gerekir 2019

Üniversite TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
  (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) 32,3 13,5 16,5 0,0 9,5 15,5 2,8 5,0
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 27,0 15,5 12,3 0,0 10,0 12,0 6,5 4,8
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 30,5 13,0 4,3 -0,3 5,0 21,8 2,3 6,0
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) 27,8 10,3 9,0 1,0 7,5 19,0 1,8 3,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) 24,5 9,8 4,3 2,8 7,0 17,8 2,8 5,0
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) 30,0 6,0 14,5 0,0 10,5 10,0 5,5 3,5
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) 24,3 6,3 5,3 0,0 8,8 20,5 3,3 4,8
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) 26,3 9,5 8,3 -0,5 4,8 18,3 1,5 4,8
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 33,3 15,5 8,5 0,0 3,5 18,0 2,3 1,0
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara)(Ücretsiz) 25,5 11,8 7,0 0,0 6,0 18,3 6,5 6,0
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) 26,3 9,0 13,0 -0,3 2,5 15,5 5,5 4,8
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) 27,0 9,0 9,5 0,0 3,8 15,8 3,5 5,0
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) 25,8 11,8 4,0 1,0 3,0 16,5 3,5 5,0
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) 25,0 10,0 17,5 -2,5 5,0 9,5 5,0 6,0
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) 20,3 10,3 12,3 3,0 7,5 12,8 1,3 3,5
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) 21,3 7,8 6,0 0,0 4,3 15,3 4,0 4,8

Down sendromu broşürü

Özel eğitim uygulama okulları için DOWN sendromu broşürü hazırladık. Bağlantıdan kaydedebilirsiniz.