Çocuk gelişimi, bebek gelişimi, çocuk beslenmesi, okul öncesi eğitim > Çocuk Eğitimi ve Ruh Sağlığı > ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ
TANIM VE ÖZELLİKLERÇocuk istismarı;18 yaşın altındaki çocuklara anne babaları yada onların bakımından sorumlu kişiler yada yabancılar tarafından yapılan, bedensel ve psikolojik açıdan zarar veren, çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini zedeleyen her türlü eylem çocuk istismarı olarak kabul edilebilir.Çocuk ihmali; çocukların fiziksel ve psikolojik gereksinimlerinin yeterince karşılanmaması olarak tanımlanabilir.
Çocuk istismarı ve ihmali, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar olarak 3 boyutta incelenebilir.
FİZİKSEL İHMAL VE İSTİSMAR
Anne babanın, çocuğun bakımından sorumlu kişinin yada yabancı birinin çocuğa zarar vermesi, canını yakması, fiziksel güç kullanması, fiziksel istismardır.
Çocuğun beslenme, barınma, güvenlik, temizlik, sağlık ve eğitim gibi temel fiziksel gereksinimlerinin karşılanmaması fiziksel ihmaldir.
FİZİKSEL İHMAL BELİRTİLERİ
Çocuğun vücudunda yanıklar, kesikler, çürükler, şişlikler, ısırık izi, kırık,çıkık, sigara yanığı vb.
Yaralanmaların mantıklı bir açıklamalarının olmaması
Alt sosyo ekonomik düzeyde olan ailelerde
Fiziksel ve zihinsel engelli olan çocuklarda
Bebeklerde ve okul öncesi çağlarda
İlk doğan çocuklarda ve başarısız olan çocuklarda fiziksel istismar daha sık görülür.
Fiziksel istismara uğrayan çocuklar psikolojik olarak da etkilenirler.
fiziksel şiddete maruz kalmak çocuğun ileride kendisine ve çevresine zarar vermesine yol açabilir.
Çocuk duygu ve düşüncelerini bastırır.
Çocukların benlik kavramları olumsuz etkilenir, çocuk kötü olduğuna ve bunu hak ettiğine inanır.
DUYGUSAL İHMAL VE İSTİSMAR
Unicef , duygusal ihmal ve istismarı çocuğun nitelik kapasitesinin ve arzularının devamlı kötülenmesi, sosyal ilişki ve kaynaklarla ilişkiden yoksun bırakılması, çocuğun sürekli olarak insan üstü güçlerle, sosyal açıdan ağır zararlar verme veya terk etme ile tehdit etme ve çocuğun topluma aykırı düşen çocuk bakım yöntemleri ile yetiştirilmesi olarak tanımlanmıştır.
Duygusal istismarda somut fiziksel bulgular bulunmaz.
DUYGUSAL İSTİSMAR BELİRTİLERİ
İştahsızlık, yalan söyleme, hırsızlık
Altını ıslatma, dışkı kaçırma
Güvensizlik, içe dönüklük
Saldırganlık
Depresif ruh hali
Uyumsuzluk
Düşük benlik saygısı
Çocuğu kabul etmeyen
Çocuğu aşırı koruyan
Çocuklar arasında ayırım ve karşılaştırma yapan
Çocuğa şiddet uygulayan
Çocuğun kapasitesinin üstünde beklentisi olan
Çocuğu aşağılayan
Çocuğu kendi çıkarına kullanan
Çocuğu yalnız bırakan ailelerde duygusal istismar daha sık yaşanır.
CİNSEL İHMAL VE İSTİSMAR
Cinsel ihmal; çocukların cinsel sömürüye karşı yeterince korunmaması ve ilgisiz bırakılması
Cinsel istismar; çocukla yetişkin arasında herhangi bir cinsel eylem meydana gelmesi
Sözel istismar,teşhircilik, röntgencilik, çocuğu pornografi ve fuhuşta kullanma da cinsel istismar olarak adlandırılabilir.
Cinsel istismara uğrayanlarda kız çocukları çoğunluktadır.
Çocukların çoğu para, hediye, tehdit, oyun ile kandırılır.
İstismar eden kişi çoğunlukla çocuğun tanıdığı biridir.
Çocukları istismar eden kişilerin çoğu cinsel açıdan doyumsuz, sosyal açıdan yetersiz kişilerdir.
CİNSEL İSTİSMARDA GÖRÜLEBİLECEK TIBBİ BELİRTİLER.
Cinsel organlarda ve anal bölgede kızarıklık, tahriş, şişme yada yırtıklar
Vajina yada anüste alışılmadık bir koku, kan veya akıntı olması
Cinsel organlarda ve anal bölgede acı
Cinsel organların tedavisinde çocuğun aşırı utanç ve kaygı duyması
CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUKLARIN TEPKİLERİ
4 yaşa kadar tuvalet eğitiminde bozulmalar.
Cinsel organları ile aşırı oynama
Oyunlarında cinsel içeriği fazla kullanma
Korku ve güvensizlik duyguları
Cinsel içerikli konuşmalarda artış
Suçluluk duyguları
Utanma
Nedeni kendinde arama kendini suçlama
Bazı şeylerden hoşlandığı için kendini suçlama
Öfke ve düşmanlık duyguları
Uyku bozuklukları
İnsanlardan korkma
Okula gitmek istememe
İçekapanıklık
Cinsel saldırganlık
Masturbasyonda artış
Alt ıslatma, parmak emme gibi davranış problemleri
İştah kaybı, yeme problemleri
Nedensiz ağlamalar
Küçük yaşlardaki davranışları sergileme
Hayali bir yetişkinden bahsetmeye başlama
CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN ERGENLERDE
Duygu durumunda değişmeler
Evden kaçma
Kendisine zarar verme
Okuldan kaçma, yalan söyleme, çalma gibi davranış problemleri
Madde kullanımı görülebilir.
ENSEST
Aile üyelerinden birinin genellikle çocuklar olmak üzere diğer bir aile bireyiyle ikna yoluyla ya da zorla cinsel eylemde bulunmasıdır.Ensest ilişki aile içinde kabulu zor ve utançlık yaratan bir durumdur. Aileler mağdura inanmayabilir. Bu olayı görmezden gelebilirler.
ANNE BABALARA ÖNERİLER
Sakin ve soğukkanlı olmaya çalışın.
Çocuğunuz dinleyin ve ona inanın.
Çocuğunuzu suçlamaktan kaçının, asıl suçlunun bu eylemi gerçekleştirenin olduğunu unutmayın.
Çocuğunuzun nerelerde ve kimlerle zaman geçirdiğini bilin ve güvenli kişilerin yanında güvenli bir yerde olmasını sağlayın.
Çocuğa bu olayı unutturmaya ve üstünü kapatmaya çalışmayın. Sağlıklı olan çocukların duygularını yaşamalarına izin vermek ve bu süreçte gerekli psikolojik desteği sağlamaktır.
Sorularınızla çocuğu bunaltmayın sadece bilmeniz gerekeni öğrenmeye çalışın.
İstismarı gerçekleştirenin ceza almasını sağlayın.
Çocuğunuzu bunun için cezalandırmayın.
Çocuğunuza yaş düzeyine göre cinsel eğitim verin.
Çocuğunuzu cinsel istismar konusunda bilgilendirin. hangi davranışların kötü olduğunu ve bunlarla karşılaştığında size anlatması gerektiğini, kendini nasıl koruyabileceğini anlatın.
çocuğa bedenini tanıtın ve bedeninin bazı yerlerinin yalnızca ona ait olduğunu söyleyin.
Ona yardım edeceğinizi söyleyin ve yanınızda güvende olduğunu hissettirin.
Çocuğunuza hayır deme becerisi kazandırın. Bazı kişilerin isteklerine hayır diyebileceklerini söyleyin.
Uzman kişilerden yardım alın. çocuğunda sizin desteğiniz kadar bir uzmanın vereceği psikolojik desteğe de ihtiyacı olduğunu unutmayın.
YASAL YAPTIRIMLAR
Çocuk hakları sözleşmesinin 19,34 ve 39. maddeleri çocuk istismarı, ihmali ve önlenmesiyle ilgilidir.
Cinsel taciz ve ırza geçme konusunda uygulanmakta olan kanun maddeleri
YARDIM ALABİLECEĞİNİZ YERLER
İl sosyal hizmetler müdürlüğü
Cumhuriyet savcılığı ve çocuk mahkemeleri
Baroların çocuk komisyonları
Hastanelerin çocuk ve ergen ruh sağlığı bölümleri
Rehberlik ve araştırma merkezleri
Okul psikolojik danışmanları
PSİKOLOJİK DANIŞMANA ÖNERİLER
Çocukla yalnız görüşün.
Tanışın ve neden görüşme yaptığınızı anlatın.
Çocukla sıcak ve samimi ilişki kurmaya çalışın.
Görüşmeye okuldan, arkadaşlarından, ailesinden vb. gündelik konularla başlamak çocuğu rahatlatır.
Ona yardım etmek ve destek olmak istediğinizi belirtin.
Çocuğu yargılayıcı tutumlardan kaçınınız.
Çocuğun size güvenmesini sağlayın.
Konuştuklarınızın ikinizin arasında kalacağını söyleyin.
Çocuğun olayı kendini hazır hissettiği ve istediği zaman anlatmasına izin verin.
Birilerinin onun özel yerlerine dokunup dokunmadığı, olayın nasıl olduğu sorulabilir.
Anlayamadığınız noktalarda soruları daha açık sorabilirsiniz.
Görüşme sırasında çocuğun davranışlarını gözlemleyin ve gözlemlerinizi kaydedin.
Görüşme sonunda çocuğun ifadesini kendi cümleleriyle eksiksiz kaydedin.
Görüşme sonunda çocuğa bunları anlatmasının çok doğru bir davranış olduğunu ve ona bundan sonra yardım edeceğinizi ve destek olacağınızı söyleyin.
Aileyle de mutlaka çocuktan ayrı görüşün. Aileyle görüşürken onların duygularını anlamak ve kabul etmek önemlidir.
Ailenin suçun onlarda yada çocukta değil istismarı yapan kişide olduğunu kabul etmesini sağlayın.
Aileye öfkeye kapılıp, düşünmeden hareket etmemeleri gerektiğini söyleyin. Öfkelerini yatıştırıp, sorunun yasal yollarla çözmeye ikna edin.
Yasal yaptırımlar ve başvurmaları gereken kurumlar hakkında aileyi bilgilendirin.
Konuyla ilgili okul idaresini ve bağlı bulunduğunuz rehberlik ve araştırma merkezini bilgilendirin.
Aileye çocuğun güvenliğini sağlamalarını söyleyin, ancak aşırı koruyucu olmamaları gerektiğini, bunun çocuğun özgüveni için zedeleyici olduğunu hatırlatın.
Aileler genelde utanç duygusu yaşar ve olayı gizlemek ister. Ailenin bunu çocuğu düşünmeden kendi çıkarları için yaptığını fark ettirerek olayı kapatmalarını engelleyin ve aileyi sorunu yasal yollar ve psikolojik destekle çözmeye ikna edin.
Aileye psikolojik destek verin.
Olayın sonraki aşamalarını takip edin.
Okul öğrencilerine hayır deme becerisi kazandırma çalışmaları yapın.
Okul öğrencilerine cinsel eğitim verin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir