Çocuk gelişimi, bebek gelişimi, çocuk beslenmesi, okul öncesi eğitim > Ergenlik Dönemi > Çocukları yetiştirmek toplumsal bir meseledir

Çocukları yetiştirmek toplumsal bir meseledir

ergen sorunları

Gençlik, insan hayatının 12–24 yaşları arasındaki dönemidir. Bu dönem “fırtına-gerginlik” dönemi olarak da bilinir. İnsan hayatı belli dönemlerden geçmektedir. Fakat her dönem birbirinden bağımsız değerlendirilemez. Gençlik dönemi üzerinde de dururken kişinin bebeklik, çocukluk yaşantısı birlikte mütalaa edilmelidir.

Çocuğun aileden gördüğü sevgi, şefkat, tutum ve davranışlar, ailenin sosyo ekonomik durumu ve çocuğun eğitimine verdiği önem, ev ortamındaki huzur ve anlaşma durumu, evin bulunduğu sosyokültürel çevre, medyadaki programlar, öğretmenin öğrettikleri davranışları v.s. durumlar gencin hayatına yön veren hususlardır.

Gençliğin problemlerine değinecek olursak; üniversiteye girememe,  işsizlik, meslek sahibi olamama, cinsel problemler, arkadaşsızlık, kararsızlık, kimlik bunalımı ve kendini tanımama, çabuk tepki gösterme, savurganlık, intihar, uyuşturucu kullanma, alkolizm, zararlı yayınlar, ailenin parçalanması ve güvensizlik, gelecek kaygısı gibi durumlar, günümüz gençliğinin psikolojik ve sosyolojik problemleridir.

Gençlik toplum ağacının meyvesi olduğu gibi aynı zamanda da çekirdeğidir. Dolayısıyla gençliğin problemleri bunalımları toplum kaynaklıdır ve bu problemler toplumun bütününü ilgilendiren ve çöküşüne sebep olabilecek hayati konulardır.

Eğitim öğrenciye kişilik kazandırma meselesidir. Dolayısıyla bu toplumun meselesidir. Herhangi bir kuruma tevdi edilen bir durum değildir. Eğitim fenomeni toplum tarafından bestelenen bir senfoniye benzer. Toplumda birlik ve uyum varsa, eğitim senfonisi de başarıya ulaşır. Aile, okul medya vs. kurumlar gençliğin eğitilmesi ile ilgili aynı çizgide hareket ettiği zaman müspet ve sağlam neticeler alınabilir. Nasıl ki bir fabrikadaki çarklardan biri devre dışı kaldığında istenen sonuç elde edilemiyorsa; aile, okul medya vs. kurumlar, kendilerine ait alanda sorumluluklarının bilincinde aynı çizgide ortak hareket etmeyip kendilerinden bekleneni ifa edemezlerse; olumlu neticeler elde etmek, gençliğin problemlerine bunalımlarına çözüm bulmak, buza yazı yazmak kadar zorlaşır.

      Yapılması gereken;

Anne-Baba, çocuğu, karşılıklı anlayış, sevgi, şefkat ve hoşgörünün hakim olduğu bir aile ortamında terbiye etmekle birlikte çocuğunun gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalı, okul çağı geldiğinde okuldaki eğitimi evde destekleyecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunmalı, davranışlarıyla örnek olmalı, arkadaş ortamını ve arkadaşlarının ailelerini tanımaya çalışmalı ve fazilete götüren yolları göstermelidir.

Okul, mükemmel bir şekilde işleyerek tomurcuk halinde teslim edilen çocukları; Millî Eğitimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda, millî ve evrensel kültür değerlerini tanıyan, benimseyen geliştiren bu değerlere saygı duyan, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarının haklarına ve bireysel  farklılıklara  saygı duyan,  farklı  görüş,inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilen, dürüst erdemli vs. bireyler olarak yetiştirmeli,”gerekli eğitimi layıkıyla yerine getirmelidir.

Yayınlar, tüm kollarıyla “TV, video, sinema, gazete ve dergiler, oyunlar vs.” ahlaki değerleri yıpratan, toplumun kendine ait özelliklerinin yok olmasına yol açan, şiddeti, cinselliği, alkol kullanımını özendiren yayınlardan uzaklaşıp evrensel kültür değerlerini tanıtan, milli ahlak, terbiye ve değer çizgisinde kendine düşen kılavuzluk vazifesini yerine getirerek eğitici, aydınlatıcı yol gösterici  olmalıdır.

Sonuçta tüm kurumlar birlik ve uyum içinde sorumluluklarının bilincinde hareket ettiğinde gençlik, tarihimizde olduğu gibi toplum ağacının bahar filizi olarak yeniden dirilecek, çağ aşıp kapatacak kadar yücelecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir