Çocuk gelişimi, bebek gelişimi, çocuk beslenmesi, okul öncesi eğitim > Ergenlik Dönemi > Çocuklarla çatışmada kazan kazan yöntemi

Çocuklarla çatışmada kazan kazan yöntemi

cocukgelisimi.org.Çocuklarla çatışmada kazan kazan yöntemi….Eğer karşımızdaki kişi ile uzun süredir devam eden bir çatışma var ise onunla çatışmayla ilgili konuşmak üzere bir zaman kararlaştırılır. İki taraf ta bu çatışmayı sona erdirmek istiyorsa aşağıdaki sorun çözme aşamaları uygulanır

Çatışmanın Tanımlanması: Taraflarca istek ve ihtiyaçların ifade edilmesi

Çözüm Önerileri Oluşturma: Karşılıklı ihtiyaçları dikkate alarak önerilerin oluşturulması

Çözüm Önerilerini Değerlendirme: Tarafların çıkan önerilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını onaylamaları

En Uygun Çözümü Seçme: İki taraf için de en uygun çözüm önerisinin seçilmesi

Uygulama Yollarına Karar Verme: Karar verilen çözümde kimin ne yapacağının belirlenmesi/işbölümü

Çözümün İşleyip İşlemediğini Takip Etme: Bir süre belirleyerek çözümün işleyip işlemediğinin test edilmesi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir