GENÇLİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN RUHSAL BOZUKLUKLARA GENEL BİR BAKIŞ

DSM IV genellikle ilk kez çocukluk ya da ergenlik döneminde tanısı konan bozuklukları aşağıdaki şekilde ele almıştır:

                 Mental Retardasyon: Bu bozukluk 18 yaşın altında başlayan belirgin olarak ortalamanın altında (zeka bölümü yaklaşık 70 ya da altında) zihinsel işlevler ve eşlik eden uyum bozukluğu ile belirlenmektedir. Hafif, orta derecede, ağır ve ileri derecede mental retardasyon ile şiddeti belirlenmemiş mental retardasyon olarak sınıflara ayrılmaktadır.

Öğrenme Bozuklukları: Bireyin kronolojik yaş, ölçülen zeka düzeyi ve yaşıyla uyumlu eğitiminden beklenen düzeyin gerisinde okul başarısı ile belirlenir. Okuma bozukluğu, matematik bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan  öğrenme bozuklukları olarak sınıflandırılmaktadır.

Motor Beceri Bozukluğu:  Bu bozukluk, bireyin kronolojik yaşı ve ölçülen zekasından beklenen düzeyin gerisinde motor koordinasyon ile belirlenmekte ve gelişimsel koordinasyon bozukluğunu da kapsamaktadır.

İletişim Bozuklukları:   Bu bozukluklar  sözel anlatım bozukluğu, karışık dili algılama-sözel anlatım bozukluğu, fonolojik bozukluk, kekeleme, ve başka türlü adlandırılamayan iletişim bozukluğunu içeren dil ya da konuşmadaki güçlüklerle belirlenmektedir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar: Bu bozukluklar gelişimin birçok  alanında ortaya çıkan yaygın bozulma ve ciddi eksikliklerle belirlenmektedir. Toplumsal etkileşim, iletişimde bozukluk ve basmakalıp davranışlar, ilgi ve etkinlikleri  içermektedir. İçerdiği özgül bozukluklar şunlardır: Otistik bozukluk, Rett bozukluğu, çocukluğun dezintegratif bozukluğu, Asperger bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan  yaygın gelişimsel bozukluk.

Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları:  Bu rahatsızlık, dikkatsizlik ve/veya hiperaktivite-impulsiviteye ilişkin belirtilerin ağır bastığı dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğunu içermektedir.  Önde gelen belirtileri belirlemek amacıyla alt tiplere ayrılmıştır. Dikkatsizliğin önde geldiği tip, hiperaktivite-impulsivitenin önde geldiği tip ve bileşik tip. Bu bozukluk ayrıca yıkıcı davranış bozukluklarını da içermektedir. Davranım bozukluğu, yaşıyla uyumlu toplumsal kural ya da normlara ya da başkalarının temel haklarına saldırı şeklinde ortay çıkan davranışlarla belirlenir. Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu, olumsuz, düşmanca ya da asice davranışlarla belirlenir. Bu bozukluk ayrıca başka türlü adlandırılamayan dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan yıkıcı davranım bozukluklarını da içermektedir.

Tik Bozuklukları:  Bu bozukluklar vokal ve/veya motor tiklerle belirlenir. Bu bozukluklar arasında Tourette bozukluğu, kronik motor ya da vokal tik bozukluğu, gelip geçici tik bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan tik bozukluğu yer alır.

                 Dışa Atım Bozuklukları: Bu grupta uygun olmayan yerlere sürekli dışkı bırakmanın olduğu enkoprezis ile uygun olmayan yerlere sürekli idrar yapmanın olduğu enürezis yer alır. (YÜKSEL, 1995, s: 611-612)

 

KAYNAKÇA

ENÇ, Mithat.                        1979, “Ruh Sağlığı Bilgisi”, İnkılap ve Ata Kitapevi,

  1. Basım, İSTANBUL

Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları. 1997, “Ergenlikte Ruhsal Sorunlar” Ege Üniversitesi Basımevi, Cilt:2, Sayı:3, İZMİR

 

ÖZTÜRK, M. Orhan.           1997, “Ruh Sağlığı ve Bozuklukları”, HYB Yayınları, 7.Basım, ANKARA

KILIÇÇI, Yadigar.                1992, “Okulda Ruh Sağlığı”, Anı Yayıncılık, 2.Basım ANKARA

YÖRÜKOĞLU, Atalay.      1998, “Gençlik Çağı”, Özgür Yayınları, 10. Basım, İSTANBUL

YÜKSEL, Nevzat.                1995, “Ruhsal Hastalıklar”, Hatiboğlu Yayınevi, ANKARA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir