Özel eğitim gereksinimi olan çocukların ailelerine oyunla ilgili öneriler

OYUN HER ÇOCUĞUN EN ÖNEMLİ GEREKSİNİMİDİR!

Oyun çocuklar için en önemli gereksinim olduğu gibi onların özgürleşmesini sağlayan eğlenceli bir et- kinliktir. Çocuğa kurallara uymayı, sorumluluk almayı, işbirliğini ve diğer insanlara saygılı olmayı öğretir. Ka- rar verme ve problem çözme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Grup oyunlarında paylaşma, sıra bekle- me, devam etme, başlama davranışların gelişmesini sağlayarak çocukları bir adım daha akranlarına yak- laştırır (1).

 

Ailelere Oyunla İlgili Öneriler

 • Her çocuk ile her yaşta oyun oynanabilir. Çocuğunuz hangi yaşta olursa olsun ha- yatında oyuna yer vermek gerektiğini unutmayınız.
 • Akademik çalışmalar da yol almak istiyor iseniz oyunu sürecin bir parçası haline getirin. Eğer oyunu yer verirsek göreceksiniz ki öğrendikleri birçok beceriyi başka ortamlar da
 • Oyun oynamayı da diğer davranışlarda olduğu gibi çocuğunuzun oyuna istekli olduğu zamanlarda
 • Oyun için ayırdığınız zamanlarınızda önce çocuğunuzla serbest oynayabileceğiniz oyunlarla, daha sonra da daha karışık ve de kurallı oyunlarla devam etmenizde fayda vardır. Örneğin, Legolarla oynama daha sonra kutu kutu pense
 • Çocuğunuzun oyun sırasında istediği oyuncakları seçmesine izin vermeniz çocuğu- nuzun oyuna istekli biçimde katılması açısından önemlidir (2).
 • Çocukların okulda ve evde öğrendikleri oyun becerilerini dışarıda (örn., parkta, kampta, sokakta) diğer akranlarıyla uygulamaları sağlanabilir (2).
 • Oyuna ilişkin yaptığınız açıklamalar kısa ve anlaşılır olması sürecin verimli geçmesi açısından önemlidir..
 • Çocukları oyuna katılması için
 • Bilinen oyunları tekrarlamanın oyunların öğrenilmesinde önemli olduğunu düşüne- rek oyunları tekrar tekrar çocuğunuzla
 • Çocuğunuzun arkadaşlarını sık sık evinize çağırarak önceden gerekli düzenleme- leri yapıp; ancak onlar geldikten sonra, oyunlarına müdahale etmemenizde fayda vardır.
 • Ev işlerini oyuna dönüştürerek bağımsız yaşamlarına katkı sağlayabilirsiniz. Örne- ğin; onunla odaları toplama yarışı yapabilirsiniz
 • Ortam uygun olduğu zamanlarda su oyunları da eğlenceli

 

İzleyen bölümde yer alan örnek bir oyunu çocuğunuzla birlikte evinizde oynayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir